Privacyverklaring en Cookiebeleid

Privacyverklaring Elske Leenstra

Met deze privacyverklaring voldoet deze website van Elske Leenstra, www.elskeleenstra.nl, aan de Europese Privacywet. De website van mij heeft als doel om de persoonsgegevens van de lezers en bezoekers te respecteren. Natuurlijk ga ik niks geks doen met je gegevens en zal ze al helemaal niet verkopen! Omdat ik erg blij ben met je bezoek aan de website www.elskeleenstra.nl laat ik via deze privacyverklaring graag weten op welke wijze ik, Elske Leenstra, met jouw persoonsgegevens omga.

Privacy verklaring

Persoonlijke gegevens van abonnees, klanten, opdrachtgevers en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 in overeenstemming met de AVG. Deze Privacy en Cookie verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Elske Leenstra.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking zoals weergeven in deze privacyverklaring is
Elske Leenstra, Bonningastrjitte 62 te Oppenhuizen.

Via info@elskeleenstra.nl kun je contact met mij opnemen.

Elske Leenstra
Kvk nummer : 61377783
BTW-identificatienummer : NL110523854B01

Persoonsgegevens die ik verwerk

Elske Leenstra ontwikkelt, produceert en exploiteert content en informatie via online media zoals deze website maar ook social media kanalen zoals Facebook, Instagram en Pinterest. In het kader van haar dienstverlening of wanneer je anderszins contact hebt met Elske Leenstra, kan Elske Leenstra persoonsgegevens van je verwerken. Dit kan als je je aanmeld voor een nieuwsbrief, een contactformulier invult op de website of deelneemt aan een winactie. Maar ook als je zelf contact opneemt voor een dienst van Elske Leenstra of het uitvoeren van een dienst via een tussenpartij.

Elske Leenstra vind het heel erg belangrijk om jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige en vertrouwelijke wijze te behandelen. Elske Leenstra verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hierbij zijn de volgende onderdelen van toepassing. Hierin maakt Elske Leenstra een onderscheid in opdrachtgevers of opdrachtnemers en volgers of bezoekers van deze website.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers:

 • Bedrijfsnaam zoals ingeschreven bij de KVK
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • BTW nummer
 • Zakelijk rekeningnummer
 • KvK nummer
 • IP-adres
 • Eventuele gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • De in opdracht gemaakte content, foto’s en video’s

Je gegevens bewaar ik 7 jaar zoals dit voor de fiscale bewaarplicht verplicht is.

Volgers en bezoekers:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • IP-adres
 • Eventuele gegevens over jouw activiteiten op mijn website

Je naam en e-mailadres sla ik op zolang je op mijn nieuwsbrief bent ingeschreven.

Indien je geen e-mail nieuwsbrieven meer wilt ontvangen of op een andere wijze gecontacteerd wilt worden, dan kun je je hiervoor te allen tijden afmelden door op de afmeldlink in het e-mailbericht te klikken. Ook kun je Elske Leenstra hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een brief te sturen naar Elske Leenstra, Bonningastrjitte 62, 8625 HK Oppenhuizen of een e-mail te sturen naar info@elskeleenstra.nl.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Elske Leenstra voor de volgende doeleinden worden gebruikt :

 • Om te facturen nadat je een betaalde dienst of product heeft afgenomen.
 • Het verzenden van een nieuwsbrief.
 • Contact op te nemen via mail of telefoon voor de uitvoering van de dienstverlening ten behoeve van een project die is overeengekomen.
 • Om goederen of diensten bij je af te leveren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze producten of diensten.
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren.
 • Om het delen van content via social media (diensten van derde partijen) mogelijk te maken.
 • Om de website van Elske Leenstra en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.
 • Om te voldoen aan de op Elske Leenstra van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Derdenverstrekking

Je gegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Elske Leenstra behoren, behoudens het navolgende. Elske Leenstra verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst overeengekomen om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Elske Leenstra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Omdat je gegevens nodig zijn voor mijn bedrijfsvoering heb ik met de volgende partijen een verwerkingsovereenkomst afgesloten:

 • Google voor google analytics
 • FIC Accountancy voor de boekhouding
 • Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrieven
 • Kiesling Media voor de hosting van de website
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Cookies

Elske Leenstra gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Elske Leenstra gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Elske Leenstra maakt gebruik van de volgende cookies :

– Google Analytics
Elske Leenstra plaatst cookies van Google. Dit doet Elske Leenstra om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen heeft Elske Leenstra een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en is de functie “gegevens delen” uitgeschakeld. Ook heeft Elske Leenstra het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.

– Social media knoppen
Op www.elskeleenstra.nl staan social media buttons van Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Bloglovin en Twitter. Door deze buttons kun je artikelen delen op een social media platform. De meeste social media kanalen werken met cookies. Elske Leenstra heeft geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

– Functionele cookies.
Dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

– Tracking cookies:
Elske Leenstra plaatst cookies die je surfgedrag bijhouden zodat zij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan deze website heeft Elske Leenstra je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

– Facebookpixel:
Op deze website van Elske Leenstra worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Analytics”-dienst. Elske Leenstra maakt gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Elske Leenstra maakt gebruik van een Facebookpixel op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor Elske Leenstra geen voorafgaande toestemming van je nodig heeft voor gebruik van Facebookpixel.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@elskeleenstra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Elske Leenstra neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Elske Leenstra gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress voor de hosting van de website
 • Microsoft Word en Excel voor overzichtslijsten of het opstellen van overeenkomsten en andere gegevens die nodig zijn bij de realisatie van een project of samenwerking
 • Microsoft Word en Adobe voor het opstellen van offertes en facturen
Links

Op deze website van Elske Leenstra tref je een aantal links aan naar websites van andere partijen. Elske Leenstra is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen van jouw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Beveiliging van jouw gegevens

Elske Leenstra handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@elskeleenstra.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je www.elskeleenstra.nl bezoekt, geef je daarmee toestemming jouw gegevens te verwerken. Je hebt echter ten alle tijden het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elske Leenstra.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@elskeleenstra.nl. Ook kun je Elske Leenstra hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een brief te sturen naar Elske Leenstra, Bonningastrjitte 62, 8625 HK Oppenhuizen.

Wijzigingen

Elske Leenstra behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Elske Leenstra. Substantiële wijzigingen van dit privacystatement zullen op de websites van Elske Leenstra of anderszins worden bekendgemaakt.

Elske Leenstra wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling dan kun je altijd contact opnemen via info@elskeleenstra.nl.